úterý 18. listopadu 2008

Tematická filatelie - Robert Schuman

Připravuji pro návštěvníky Euro-Phili seriál, jehož části budou nepravidelně uveřejňovány. Dnes začínám jednou z nejvýznamnějších postav v moderních dějinách sjednocené Evropy - Robertu Schumanovi.
Budu rád za Vaše náměty a připomínky

Dr. Robert Schuman se narodil 29. června 1886 v Clausen, v alsasku-lotrinsku. Po porážce Francie Německem se Schuman ještě jako člen vlády přemístil do Vichy, kde odhlasoval 17. 9. 1940 zánik francouzské třetí republiky a po odhlasování "plných ústavních mocí" opustil Pétainovu vládu. 17. 9. 1940 se stal prvním francouzským politikem uvězněným Němci a následně byl deportován do Německa, ale po dvou letech se mu podařilo utéct do Lyonu. Po osvobození Francie byl na něj dokonce vydán zatykač, důvodem bylo právě odhlasování plných ústavních mocí pro Pétaina. Žaloba proti němu ale byla zásahem de Gaulla odvolána.


Svou dráhu evropského politika začíná Schuman 1948, kdy se stal ministrem zahraničí v celkem osmi vládách. Po vzniku Rady Evropy v květnu 1949 zasedala tato organizace v Paříží a Schuman se stal jejím prvním předsedou.

Nejvíznamnější počin však připadá ma 9. květen 1950, kdy společně s ekonomem Jeanem Monnetem představil tzv. Schumanův plán - návrh na vytvoření společného trhu uhlí a oceli, asi nejdůležitějších surovin v poválečné Evropě.


Schuman rovněž podporoval vytvoření společné evropské obranné politiky a v letech 1958-60 zastával funkci předsedy Evropského parlamentu.

Zemřel 4. září 1963 v Chazelles.
Zdroje:
Exponát Sjednocující se Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Schuman
http://www.euportal.cz/Articles/1601-robert-schuman-a-marianska-vlajka-nad-evropu-aneb-mel-by-katolik-podporovat-eu-.aspx

Žádné komentáře: