pondělí 1. února 2010

Historie známek Europa, část I.

Jurgen Haepers (Švýcarsko)

Část I. - raná léta
(1956-1959)

Myšlenka vytvoření "jednotné emise známek" přišla již v roce 1952, Společný motiv pro tuto emisi měl symbolizovat společnost se společnými zájmy a cíli. 


Šestice států - těchto šest zemí také podepsalo 25. března 1957 Římské smlouvy (zde naleznete odkaz v češtině) - Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí a Spolková republika Německo se staly prvními zeměmi, které vydaly známky z emise EUROPA.

15.září 1956 spatřily světlo světa první známky emise Europa (6 zemí, třináct známek) podle návrhu francouzského umělce Daniela Gonzagueho. Ten zobrazoval věž sestavenou z šesti písmen latinského slova pro Evropu - Europa.

O rok později, téměř na den přesně jako roku 1956, 15. září 1957, byla vydána druhá emise. K první šestici se přidalo i Švýcarsko a Sársko (Německé území pod kontrolou spojenců). Tento rok jednotný motiv neměl, ale téma společné bylo - mír a veřejný zájem/společný prospěch (8 zemí, 17 známek).


Opět společný návrh přineslo datum 13. září 1958. Nad písmenem E letí holubice. Autorem návrhu se stal holanďan André Van der Vosse .švýcarsko, které tento rok Europu nevydalo, nahradilo Turecko.V průběhu léta 1959 se konala v Montreux (Švýcarsko) konference, jíž se zúčastnilo 29 evropských poštovních správ. Ta dala vzniknout organizaci známé pod jménem Conférence des postes et télécommunications - zkráceně CEPT
Čtvrtá emise vyšla 19. září 1959. Rakousko a Švýcarsko se k tomuto vydání připojily. Autorem návrhu - klíč a kroužek - se stal Němec  Walter Brudi (8 zemí, 15 známek).


Přeloženo z anglického originálu 

Žádné komentáře: